טיולים, הצגות ופעילויות תרבות

 

 

 כיתה 

 טיולים 

 הצגות ופעילויות תרבות

 

א'

·       מוזיאון האדם והחי

·       גבעת ברנר

·       תיאטרון- "חייל הבדיל האמיץ"

·       תיאטרון- "אוזו ומוזו מכפר קקרוזו"

·       קונצרט מוזיקלי-סימפונט רעננה

 

ב'

·       מקורות הירקון

·       בית כנסת

·       תיאטרון- "חייל הבדיל האמיץ"

·       תיאטרון- "אוזו ומוזו מכפר קקרוזו"

·       קונצרט מוזיקלי-סימפונט רעננה

 

ג'

·       קיבוץ עין שמר

·       מוזיאון הפרדסנות

·       תיאטרון- " הודיני"

·        תיאטרון –"האחים רייט"

·       קונצרט מוזיקלי-סימפונט רעננה

ד'

·        נחל אלכסנדר

·        גן המדע

·       תיאטרון- " הודיני"

·        תיאטרון –"האחים רייט"

·       קונצרט מוזיקלי-סימפונט רעננה

ה'

·        ירושלים

·        מוזיאון מכון איילון

·       תיאטרון- "אל עצמי"

·        תיאטרון- "מול כולם"

·       תיאטרון- "מכתבים לאחי"

ו'

·       צפון הארץ

·       בית הנשיא

·       • תיאטרון- "אל עצמי"

·        תיאטרון- "מול כולם"

·       תיאטרון- "מכתבים לאחי"    

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת