יזמות כתרבות בסמילנסקי

העיסוק ביזמות מחבר בין "העולם הבית ספרי" לעולם שמחוצה לו.

אנו רואים ביזמות תפיסת עולם שבאה לידי ביטוי בהיבטים נרחבים.

היזמות היא אוסף של מיומנויות וכישורים וקשורה ליצירת הקשרים חדשים, לפתרון בעיות, ליציאה ממסגרות מקובלות ולפיתוח דמיון ויצירתיות, למידה אקטיבית, פתרון בעיות, יצירת ערך בעולם, לקיחת אחריות על הסביבה הקרובה והרחוקה, עבודה בקבוצות, יכולות היצג ושכנוע.

 אנו מאמינים שיזמות היא מיומנות נרכשת וכל תלמיד יוכל להשתמש בה באופן ובהלימה ליכולתו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת