מורה יוזם-מורה חולם

האדם הוא יצור בוחר
אנחנו פותחים את מיזם "מורים חולמים" בחודש טבת ערך "ניהול קונפליקטים", אחריו מגיע חודש שבט עם ערך "האחריות".
וכל אלו לא בכדי…
קונפליקט, בחירה ואחריות באים והולכים ביחד!
"בחירה היא רצון חופשי, יכולתו של האדם לכוון את מעשיו על פי רצונו שלו. בלי התערבות כוח עליון מחוצה לו."
האדם אינו קורבן נסיבות חייו אלא גורם משפיע עליהם.
בחירה דורשת לקיחת אחריות!
אני בוחר משמע אני אחראי על התוצאות!
אין לי את מי להאשים בנסיבות חיי.
כמעט בכל רגע נתון אנחנו מבצעים בחירות, אנחנו בוחרים כשאנחנו נמצאים במצבי קונפליקט.
עקרון הבחירה אומר שכמעט כל שאני עושה אפשר לתקן, מכאן שלא צריך לפחד מהבחירות שאנו עושים.
כשאנחנו בוחרים ה"שלט של חיינו" בידיים שלנו ואנחנו יכולים לכוון אותו לטובתנו.

בברכת חלומות מתגשמים
איילה אמר
רכזת חינוך חברתי

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת