תפריט

משימות מפמ"ר במדעים

יש להיכנס לקישור ולבצע את המשימה רק לאחר הנחיית המורה למדעים. תודה

משימת מפמ"ר כיתה ה1

משימת מפמ"ר כיתה ה2

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת