תקנון בית הספר

התקנון המובא לפניכם הוא פרי עמלם המשותף של צוות המורים, התלמידים ונציגי ההורים. התקנון נכתב מתוך אמונה כי ביכולתם של התלמידים להשפיע על סביבתם, לעצב אותה בכל מעשיהם, לשנות אותה ולתרום לה.

אנו מאמינים שבמסגרת בה יש יחס של כבוד כלפי האחר וקיימים נהלים וחוקים ברורים, שורה תחושת מוגנות, ביטחון ושייכות ואלה תורמים לשיפור הישגי הלומדים.

החוקים והנהלים המופיעים בתקנון הם נגזרת של זכויות התלמיד ומחייבים את כולנו.

חשוב לנו שהתלמידים ייקחו אחריות על יישום כללי ההתנהגות המופיעים בתקנון.

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון יחד עם ילדכם/ילדתכם את התקנון ולחתום על הספח המצורף 

 

זכויות התלמיד

לכל באי בית הספר הזכות להיות מוגנים ובטוחים בבית הספר.

התלמיד זכאי במסגרת ביה"ס ליחס של כבוד כלפי פרטיותו, רכושו והישגיו.

התלמיד זכאי לאוזן קשבת ויכול לפנות בכל נושא למחנכת, יועצת, סגנית ואח"כ- מנהלת.

זכותם של כל התלמידים ללמוד בסביבה נקייה ומטופחת.

זכותם של כל התלמידים ללמוד ללא הפרעה.

 

הופעה חיצונית הולמת/תלבושת אחידה

על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה, חולצה קצרה או מיזע (סווטשירט) עם סמל בית הספר, בהתאם לעונות השנה, כולל בעת טיולים או סיורים מחוץ לבית הספר.

בימי שישי, טקסים וערבי חג על התלמידים להגיע בחולצה לבנה עם סמל בית הספר.

תלבושת חורף- סמל ביה"ס חייב להופיע על הלבוש העליון.

בקיץ- אין להגיע במכנסונים קצרים. אורך המכנסים יהיה עד מעט מעל הברך.

בשיעורי חינוך גופני יש להופיע בתלבושת מתאימה ונעלי ספורט, בהתאם להנחיות המורה.

יש להגיע לביה"ס בשיער אסוף ומסודר ולענוד עגילים צמודי אוזן בלבד.

אין להגיע לביה"ס בכפכפים, על כל סוגיהם.

אין להגיע לביה"ס עם איפור, לק ונזמים.

אין להגיע לביה"ס בשיער צבוע או עם גילוחי שיער.

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

תלמיד שיגיע בהופעה שאינה הולמת יירשם ביומן המורה.

תלמיד שיגיע ללא חולצת בי"ס או בתלבושת שאינה הולמת יתבקש להחליפה בתלבושת קיימת בביה"ס, או לחילופין, להתקשר להוריו דרך מזכירות ביה"ס שיביאו עבורו תלבושת, עד אז- לא ישהה בכיתתו.

תירשם הערה בתעודה בסעיף "תלבושת".

 

נוכחות ועמידה בזמנים

התלמידים מתבקשים להיות בכיתה עד השעה 8:00

יש להקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא אישור.

יציאה משטח ביה"ס לפני תום יום הלימודים אפשרית באישור בלבד ובלווי מבוגר.

כל היעדרות מעל 3 ימים מחייבת אישור מחלה מרופא.

היעדרות לצורך חופשות משפחתיות בזמן הלימודים אסורה על פי חוזר מנכ"ל.

שיעורים פרטניים הינם חובה. שעה פרטנית הנערכת לאחר תום הלימודים דורשת אישור הורים מבעוד מועד וחלה עליה חובת נוכחות.

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

תלמיד המאחר לשיעור ובידיו אישור הורה, רופא או איש צוות, יורשה להיכנס לכיתה.

תלמיד המאחר לשיעור ללא אישור, יירשם במזכירות וביומן המורה ויידוע הורים.

במקרים חוזרים: הזמנת ההורים לשיחה, לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים.

עירוב גורמים נוספים בביה"ס: סגנית/ יועצת/ מנהלת

עריכת ביקור בית

פנייה לקצין ביקור סדיר

 

התנהגות בין כתלי ביה"ס

נשחק בשיתוף פעולה עם תלמידי הכיתה/השכבה/ביה"ס.

נשמור על זכותה של כל כיתה לשחק בתורה במגרש.

יש לאכול אך ורק בשטח הכיתה ובזמן הפסקת האוכל.

אין להביא חטיפים, ממתקים ושתייה ממותקת לארוחת הבוקר.

בזמן ההפסקה חובה לצאת לחצר. אין להישאר בכיתה/במבואה.

בימי גשם מותר לשחק במבואה במשחקי קופסא, לקרוא, לצייר וכו'.

יש להקפיד על כללי הזהירות במדרגות ובמעברים בתוך המבנים. אין לרוץ במסדרונות.

על התלמידים לשמור על רכוש ביה"ס.

כל בעיה שמתעוררת במהלך ההפסקה יש לפנות למורה התורנית הקרובה.

חובה לדווח על כל מקרה של אלימות/פגיעה שהייתם עדים לו (למחנכת, ליועצת, לסגנית, למנהלת). 

יש לשמור על כללי הכניסה לשירותים לפי בנות-בנים ולשמור על פרטיותם של המשתמשים.

הורים/אורחים מתבקשים לא להיכנס לביה"ס במהלך יום הלימודים, פרט לפגישות מתואמות מראש.

התלמידים מתבקשים לעזוב את שטח ביה"ס מיד בתום יום הלימודים. תלמיד אשר נשאר בשטח ביה"ס לאחר שעות הלימודים נמצא באחריות הבלעדית של הוריו.

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

אזהרה ע"י המורה התורנית.

ניהול שיחת בירור והשעיית התלמיד מההפסקה- הילד צמוד למורה התורנית.

דיווח האירוע למחנכת הכיתה.

שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.

יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

הזמנת ההורים לשיחה.

 

אירועי אלימות

חל איסור מוחלט על כל שימוש באלימות.

אלימות פיזית כוללת: בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה, פגיעה באמצעות חפץ, יריקה, חניקה, טריקת דלת.

אלימות מילולית כוללת: התגרויות, קללות, מילות גנאי, איומים.

הפצת שמועה כוזבת, הטלת חרם, נידוי חברתי או הסתה.

הצקות, השפלה ומעשה בריונות.

גניבה או סחיטה.

התחצפויות למבוגרים או לאנשי צוות, פגיעה באנשי צוות.

חל איסור מוחלט על פגיעה בפרטיות הגוף.

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

מעורבות באלימות בפעם הראשונה:

הרחקה בין הפוגע לנפגע.

שיחת בירור עם מחנכת הכיתה/מקצועית.

יידוע הורי התלמידים המעורבים. יידוע מנהלת ביה"ס ותיעוד האירוע.

ענישה חינוכית: שלילת פעילות חברתית, הרחקה משיעור מלווה במשימה חינוכית.

במקרים חוזרים ונשנים:

הורי התלמיד יזומנו לשיחה עם מנהלת ביה"ס והמחנכת.

השעיה מיום לימודים אחד עד שניים. עם חזרתו של התלמיד לביה"ס תתקיים שיחה עם מחנכת ו/או המנהלת וההורים.

בניית תוכנית חינוכית התנהגותית, אישית או כיתתית.

הורדת ציון בהתנהגות.

המשך טיפול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל (הנחיות משרד החינוך).

 

התנהגות בזמן שיעור

עם הישמע הצלצול כל התלמידים יימצאו בכיתה מאורגנים לשיעור עם חומרי הלמידה.

על התלמידים להביא לביה"ס את כל הציוד שנדרש מהם ולהוציאו מהתיק בהתאם להנחיות המורה.

במהלך שיעור אין לצאת מהכיתה. תלמיד לא ישוטט בבית הספר ללא אישור.

אין להפריע למהלך התקין של השיעור.

על התלמידים לשמור על שקט במרחבי הלמידה.

על התלמידים להקפיד על תרבות דיבור: ישתתפו בשיחה ובדיון בהתאם לרשות המורה ובאופן מכבד.

התלמידים נדרשים לבצע את המטלות הניתנות להם במהלך השיעור ובשיעורי הבית.

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

רישום לצורך תיעוד ומעקב

שיחה אישית של המחנכת עם התלמיד לחיזוק האחריות האישית

יידוע ההורים לגבי הקיים בתפקוד וגיוסם לשיתוף פעולה

תלמיד שימצא משוטט יוחזר מיידית לכיתתו ע"י איש צוות

שלילת פעילות חברתית לצורך השלמת משימות שלא בוצעו בכיתה/בבית

לאחר הישנות של יותר משלוש פעמים:

יידוע ההורים באמצעות מכתב

הזמנת הורים לשיחה עם המחנכת ו/או היועצת

הורדת ציון בתעודה בסעיף "נוכחות" או "התנהגות"

השעיה בתוך ביה"ס בהשגחת מבוגר ובליווי משימה לימודית

בניית תכנית חינוכית אישית ולפי הצורך כינוס צוות בין-מקצועי לדיון אודות תכנית לטיפול בתלמיד

 

הישמעות להוראות צוות ביה"ס

יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית

על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

שיחה עם התלמיד, אזהרה בעל-פה והתנצלות

יידוע ההורים ואזהרה בכתב

בניית תכנית אישית לתלמיד

מניעת הפסקה

תגובות לאירוע חוזר:

שיחה עם התלמיד והוריו

השעיה בתוך ביה"ס בהשגחת מבוגר ובליווי משימה לימודית על פי שיקול דעתה של המחנכת/המנהלת

ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות

במקרים חמורים של אי ציות מתמשך לצוות החינוכי והפרת כללי ההתנהגות באופן עקבי- השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהלת

כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד בתוך בית הספר ומחוצה לו

 

שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס

על התלמידים להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת

יש לשמור על שלמות ותקינות רכוש ביה"ס

יש לדאוג לבעלי החיים ולצומח בשטח ביה"ס

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

שיחת בירור עם התלמיד

יידוע ההורים

עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה לרבות

הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום הנזק שנגרם

ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף ההתנהגות

 

שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך יום הלימודים

שימוש בטלפון נייד במהלך יום הלימודים אסור בהחלט. יש להשאיר המכשיר בתיק כשהוא במצב כבוי.

צילום במהלך יום הלימודים באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.

מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לבית הספר.

בית הספר אינו אחראי לנזק, אובדן או גניבה של מכשיר נייד שהובא ע"י תלמיד.

 

טווח תגובה במקרה של הפרת הכללים

במקרה שתלמיד השתמש בטלפון ללא רשות איש צוות, יופקד המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר המנהלת במקום נעול ובטוח ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים.

במקרים חוזרים:

יזומנו הורי התלמיד לשיחה ולאחר מכן המכשיר יוחזר להם.

שלילת פעילות חברתית/ענישה חינוכית.

 

אנו משוכנעים כי תקנון זה יתרום לטיפוח

 

תרבות ואקלים מיטבי בבית ספרנו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת