תשלומי הורים עבור טיולים ופעילויות תרבות לשנת הלימודים תשע"ט

לפניכם פרוט התשלומים עבור פעילות התלמידים לשנה"ל תשע"ט כפי שנקבעו ע"י הנהלת ביה"ס, וההנהגה הבית ספרית ואושרו ע"י משרד החינוך.

התכנית גובשה ע"י הצוות החינוכי בהלימה למטרות וההדגשים הבית ספריים, בכדי להעשיר את התכנית הלימודית, והחברתית בבית הספר.

גובה התשלומים נקבע בהתאם להמלצות שניתנו ע"י משרד החינוך וארגון ההורים הארצי, תוך מאמץ לשמור על איכות ומגוון הפעילויות.

 

הורים המעוניינים לשלם בתשלום אחד או יותר, מתבקשים לרשום את ההמחאות לתאריכים המופיעים בפרוט תאריכי התשלומים.

 

 

ההמחאות תרשמנה לפקודת ביה"ס ע"ש סמילנסקי.

על גב ההמחאה יש לרשום את שם התלמיד, הכיתה בה הוא לומד ושם המחנכת.

אפשר לשלוח את ההמחאות בתוך מעטפה סגורה עם בתכם/בנכם.

 

אופן תשלום:

1.מזומן.

2. שיק לפקודת בית הספר "סמילנסקי"(אופציה לתשלומים).

3.אתר אינטרנט-ניתן לשלם באינטרנט בכתובת:

  https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=41203101

 

•        במקביל ממשיכה הגבייה עבור תכנית קרן קרב על סך 450 ₪.

           ההמחאה לפקודת: בית ספר סמילנסקי.

 

אנא הזדרזו עם התשלומים על מנת לקיים מערך פעילויות תקין.

מתוך חוזר מנכ"ל :

"במקרה של הורים שלא ישלמו עבור פעילות כלשהי, שלא עקב מצב כלכלי.

לא ישותף התלמיד באותה פעילות".

                                                         

                                                 בברכה,

    רענן רביב , עדי בן עמר                                                 מתי פוליקר  

יו"ר הנהגה בית ספרית משותף                                           מנהלת ביה"ס

 

 

לפירוט התשלומים לחצו על הקישור המצורף: 

תשלומי הורים תשעט

 

          

הגדרות כלליות כניסה למערכת